خدا....

 

خدا تنها روزنه امیدی است که هیچگاه بسته نمی شود 

تنها کسی است که با دهان بسته هم می توان صدایش کرد 

با پای شکسته هم می توان سراغش رفت 

تنها خریداری است که اجناس شکسته را بهتر بر می دارد 

تنها کسی است که وقتی همه رفتند می ماند و وقتی همه پشت کردند  اغوش می

گشایدو تنها سلطانی است که دلش با بخشیدن ارام می گیرد نه با تنبیه کردن


/ 2 نظر / 6 بازدید
sasan

kheyli ziba bood

sasan

kheyli ziba bood