تصویر یک رویا

راه ....راه پر سنگلاخ....همه چیز مثل یک تصور انتزاعی می ماند گاهی مثل یک کابوس است گاهی همه چیز ارام و بی دغدغه به نظر می رسد گویی هر گز طوفانی وجود نداشته گاهی هم خواب خوش است خودت هم مطمئن نیستی که خوابی یا بیداری گاهی شبها که می خوابم در خواب کسانی را می بینم که خیلی خوب می شناسمشان اما وقتی بیدار می شوم می بینم نمی شناسمشان در بیداری ....گاهی فکر می کنم باید اشنایان زندگی گذشته ام باشند ....اقای همسر اکثرا خواب می بیند که در ارتفاعات بالا در حال پرواز است به او گفتم که تو حتما در زندگی گذشته ات یک پرنده هوشمند بوده ای که خاطره پرواز در ضمیر ناخوداگاهت ثبت شده با اینکه اعتقادی به این حرفها ندارد خوشش می اید که قبلا پرنده بوده باشد از این زندگی چه چیزی در ضمیرمان ثبت خواهد شد فکر که می کنم میبینم ما در کنار هم از هیچ چیز هیچ نفهمیدیم معنی لذت را در دردهای زندگی فهمیدیم نه در لذتهایش که بسیار اندک بود همه چیز برای ما که مشتاقانه طالب پیشرفتن در زندگی بودیم  با رنج فراوان همراه بود هی رفتیم و رفتیم اما به ان مقصدی که منتظرش بودیم نرسیدیم یک نفر مثل قانون جاذبه نیوتن هرگز نگذاشت و نمی گذارد که ما لذت ببریم وسط همه چیز جاذبه می اندازد تا تمامی چیزها سنگین و ازار دهنده شود و ما در یک خلا رنج الود قدم برداریم و همیشه گرسنه فهمیدن باشیم خدا لعنتش کند که دست از سر ما بر نمی دارد و نمی گذارد این رویا را به وضوح تماشا کنیم

/ 1 نظر / 11 بازدید
آزاد

مردم به وسیله دنیا آزمایش می شوند پس هر چیزی از دنیا برای دنیا به دست آورند از کفشان بیرون می رود و بر آن محاسبه خواهند شد و آنچه را در دنیا برای آخرت تهیه کردند به آن خواهند رسید و با آن خواهند ماند........... (امام علی ع-نهج البلاغه خطبه 63)