سفر

هوا گرم است خورشید وسط اسمان است بوی تابستان داغ همه جا پیچیده حرم داغ هوا حسرت یک چکه اب را به خاطر ادم می اورد ....و همه ان چیزهایی که همه در تابستان دلشان می خواهد زندگی جریان دارد هر روز صبح خورشید طلوع می کند و همه خوشحال یا ناراحت امیدوار یا نا امید خندان یا گریان به دنبال مسیر خود می روند و شب هم به هر حال هر اتفاقی که بیافتد از راه می رسد .......همه اینها را گفتم که بگویم زندگی جریان دارد چه ما باشیم و چه نباشیم ......به قول پدر معنویم مال دنیا می ماند اما ما می رویم ........نامادری اقای همسر را دکترها جواب کرده اند همه دارند به سفری که او در پیش دارد فکر می کنند سفری که هیچکس از ان برنگشته تا بگوید چگونه است سفری که دیر یا زود برای هر یک از ما پیش خواهد امد سفر ناگهان وقتش فرا می رسد بعد از حرکت گاهی انگار هرگز نبوده ای .......................

 

/ 1 نظر / 8 بازدید

مر30 به منم سر بزن parisaghalam.persianblog.ir