قبول دارم........

قبول دارم که وقتی کتاب عطر سنبل عطر کاج را خواندم به نویسنده کتاب حسودی کردم چون او همانجایی  زندگی کرده بود که من ارزو داشتم ..........قبول دارم که وقتی کانال جم قطع شد من ضد حال بزرگی خوردم چون شمیم عشق را  خیلی دوست داشتم و از شخصیت و قیافه حوا هم خیلی خوشم می امد ......قبول دارم که وقتی می ایم برای کسی سنگ تمام بگذارم ان سنگ را بر می دارد و نهایتا می کوبد توی سرم .........نمی دانم واقعا توی پیشونی من چی نوشته ؟؟شاید نوشته این خر است سوار

شوید!!!!!!!!!!!!!!

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید