من

خیلی حرف است که بعد از سی سال روانشناس به ادم بگوید خانم شما یک بیش فعال بوده اید که درمان نشده است با در این سن نمی توانیم کار زیادی برای شما انجام بدهیم جز یکسری تمرینات تمرکزی ..... نمی دانم اما با این حرف انگار شانه هایم سبک شد و یک چرای بزرگ که از کودکی روی شانه هایم سنگینی می کرد جواب داده شد و من علت خیلی چیزها را درمورد خودم فهمیدم......

/ 3 نظر / 7 بازدید
دزیره

سلام دوستم خیلی وقت بود که آدرست رو گم کرده بودم.... خوشحالم که دوباره پیدات کردم... میارک باشه داشتن پسر نازنینت... اما ناراحت نباش بابت بیش فعالی با دارو و توجه خودت درمان میشه اما بیش متخصص های کودک دیگه هم حتما برو . فقط از یک نفر نپرس.

آزاده

سلام خوبی؟ چرا انقدر دیر مینویسی؟ دلم برای نوشتنات تنگ شده خواهش میکنم بنویس

اریاس

سلام دوست عزیز وبگاه قشنگی دارید برای لحظاتی منو میخکوب کرد زندگی سختی هم داره امیدوارم پسر گلتون به زودی درمان بشه موفق باشید