والت وایتمن

 

 

 

می دانم که فنا نا پذیرم .........شک ندارم که پیش از این هزار بار زیسته ام ......

ده هزار بار مرده ام ......به انچه زوال می خوانند می خندم و از گستردگی زمان با خبرم.

 

اگر شادی و لذتی در من می یابی مرا بخوان ای خواننده زیرا به ندرت به این جهان می ایم.

لئوناردو داوینچی

/ 0 نظر / 8 بازدید