مرگ تدریجی

تمام بدن خورد و خمیر است ....از پنجره مه غلیظی از دود در اسمان دیده می شود احساس می کنم اگر پنجره را باز کنم و یک نفس عمیق بکشم می توانم تمام جدول مندلیف را داخل ریه هایم بدهم و هر چه سرطان و مرض است داخل بدنم کنم نمی دانم چرا هر چه می خوابم خستگی بدنم رفع نمی شود فقط یک چیز را می دانم این هوا یعنی مرگ تدریجی بعضی ها بمب روی سر مردم می ریزند و انها را می کشند بعضی ها هم اینطوری مردم را می کشند .............بیچاره بچه های معصوم ما با این هوای پاک و غذاهای عالی می خواهند چه از اب در بیایند خدا می داند..................

/ 1 نظر / 8 بازدید