عشق ودوست داشتن طعم یک روز برفی

عشق در لحظه به وجود می اید و دوست داشتن در امتداد زمان و این اساسی ترین تفاوت میان عشق و دوست داشتن است .عشق معیارها را به هم می ریزد اما دوست داشتن بر پایه معیارها بنا می شود.عشق ناگهان و ناخواسته شکل می گیردو دوست داشتن از شناختن و خواستن سرچشمه می گیرد. عشق قانون نمی شناسد اما دوست داشتن از احترام گذاشتن به مجموعه ای از قوانین عاطفی حاصل می شود.عشق فواران می کند چون اتشفشان و شره می کند چون ابشاری عظیم .دوست داشتن جاری می شود چون رودخانه با بستری نرم .عشق ویران کردن خویشتن است اما دوست داشتن ساختنی عظیم. طعم یک روز برفی بهتر عشق و دوست داشتن باشه عاشق این برفم....اگر چه روی انتن می شینه و نمی زاره من سریالای مورد علاقمو ببینم و هی باید اقای همسر  و بفرستم بالای پشت بام انتن و بتکونه .................

/ 0 نظر / 10 بازدید