من می جنگم

در این زندگی غرض رفتن است نه رسیدن زندگی کلافی سر در گم است به هیچ جا راه نمی برد اما نباید ایستاد با این که می دانیم نخواهیم رسید نباید ایستاد وقتی هم که مردیم دیگر همه چیز تمام است.این روزها واقعا با چیزی در وجودم در مبارزه ام مثل یک جنگجو هر روز صبح با درد های عضلانی و خواب الود گی ناشی از بیماری افسردگی می جنگم تا شکستش بدهم می زنم بیرون از خانه به ورزش می روم با دوستان جدیدم معاشرت می کنم در عین افسردگی و تمام دردهایش می جنگم و شکستش می دهم.

/ 0 نظر / 10 بازدید