زاد روز

امروز یک روز زمستانی است  سی و سومین هفتهم دی ماه  زندگی من ...........روز تولدم امروز به رویاهایی که در زندگی داشته ام وقتی فکر می کنم می بینم خیلی از انها به تحقق رسیده شاید نه با ان رنگ و لعابی که در سر من می چرخیدند اما واقع شدند خیلیهایشان هم مثل یک خواب گذشتند........... دلم می خواهد سلامتی و ارامش و شادی رویاهایی باشند که به زودی زود من و خانواده ام را برای همیشه در بر می گیرند حقیقتا دلم می خواهد و ارزو دارم به هر قیمتی شده در زندگی خوشحال باشم این ارزوی تولد امسال من است مخصوصا اینکه اقای همسر یک گردنبند فرشته برایم خریده است دیگر می دانم که حتما نشانه ای از فرشته نگهبانم است ..........

/ 0 نظر / 8 بازدید