اخرین مهمانی سال

اخرین مهمانی سال اتفاقا به نظرم جالب بود اولین باری بود که دی جی اهنگهای قدیمی هم می زد مثلا اهنگهای زمان بچگی ما و برایم جالب بود که جوانهای متولد هفتادی هم این اهنگها را دوست دارند فکر کنم دو ساعت را کامل رقصیدم در حالی که گلویم خیلی درد می کرد و داشتم چرک قورت می دادم ...یکبار هم روی بند لباس یک خانومی نشستم که احساس کردم لباسش داشت از تنش در می امد یک نخ هم بیشتر نتوانستم سیگار بکشم و نمی دانم انجا که صدا به صدا نمی رسید اقای همسر و برادرم چطوری فهمیده بودند اسم ان دختره که خیلی چاق بود سمانه است وقتی برگشتیم تا صبح توی گوشم صدای جیر جیرک می امد اما چون اسم جیر جیرک را فراموش کرده بودم به اقای همسر گفتم توی گوشم صدای ان جانوری می اید که شبها لای علفها صدا می دهد

/ 0 نظر / 23 بازدید