پسرم

برایم خیلی سخت بود که روانشناس کودک بگوید یکدانه پسرم بیش فعال است و باید دارو درمانی شود .....دو سه روزی اعصابم خیلی خراب بود بعد با خودم کنار امدم ....همراه اقای همسر گرشا را برای اولین بار به اولین شهر بازی عمرش بردم و سوار تمام چرخ و فلکها کردمش .... و امروز بعد از ظهر هم پیش  متخصص می بریمش تا دارو درمانی را شروع کنیم ...من هم مثل تمام مادران بهترین چیزها را برای پسرم می خواهم....

/ 0 نظر / 7 بازدید