تولدم

یک ادم شاید خیلی حرفها برای زدن در روز تولدش داشته باشد اما من ناخواسته زندگیم رامرور می کنم وقتی 15 ساله شدم فکر می کردم همه چیز را می دانم زمین زیر پاهایم بود و اینده پیش رویم به روبه رو که نگاه می کردم دنیایی را می دیدم که هنوز هیچ چیزش راتجربه نکرده بودم وقتی بیست ساله شدم قبل از اینکه بدانم کی هستم خیلی چیزها سراغم امد مثل همه جوانها حال و هوای جوانی و عاشقی و هزاران هوای دیگر وقتی بیست و پنج ساله شدم هوا ها از سرم پریده بود معنی ناکامی ها و نرسیدنها را خوب فهمیده بودم وقتی بیست و هفت ساله شدم دیگر می دانستم برای یک زندگی با ارامش و خوب به چه میزان عشق و به چه میزان مادیات و به چه اندازه هم دلی و یک رنگی نیاز دارم دیگر می دانستم چه می خواهم و ازدواج کردم وقتی بیست و نه ساله شدم مادر شدم و درک کردم که ان بزرگترین و مهمترین و زیباترین لحظه ای که در تمام عمرم به دنبالش می گشتم  لحظه مادر شدنم بود ان موجودی که به تمام زندگیم معنا می بخشید فرزندم بودم وان انگیزه ای که باید برای سپری کردن نیمه دوم زندگیم می داشتم تمام امیدها و ارزوها برای فرزندم بود از ان پس بود که موجودیت زن بودن در من قوت بیشتری گرفت و مفهوم عشق برایم تغییر کرد امسال سالروز تولدم را در حالی طی می کنم که همسرم را دارم کسی که برای یافتنش بین ادمهای زیادی در دنیا سرگردان بودم و پسرم را دارم که حاصل تمام عمر من و معنی زندگی من است پس خوشبختم اگر چه عمیقا دلم به خاطر وطنم خوش نیست و دو سال است که از ته دل نخندیده ام و خوشحال نبوده ام اما سهم من از دوران همین بوده به امید روزهای بهتر برای سرزمینم هستم و به خودم می گویم با تمام اینها تولدت مبارک


/ 3 نظر / 7 بازدید
سعيد

بلوتوث هوشمند ماشين جوپيتر جک – Jupiter Jack مکالمه راحت ، آرام ، بي خطر و آسان در حين رانندگي با دستگاه جوپيتر جک… هم رانندگي کنيد، هم با موبايل صحبت کنيد و هم به موزيک گوش کنيد. http://ow.ly/8ky84

سعيد

بلوتوث هوشمند ماشين جوپيتر جک – Jupiter Jack مکالمه راحت ، آرام ، بي خطر و آسان در حين رانندگي با دستگاه جوپيتر جک… هم رانندگي کنيد، هم با موبايل صحبت کنيد و هم به موزيک گوش کنيد. http://ow.ly/8ky84

آزاده

دو سال رو درک میکنم بخاطر وطن... تولدت مبارک عزیزم