دهن اژدها

از اول ناکامی زیاد داشت و برای هر چیزی حتی ساده ترین چیزها باید دستش را تا ارنج می کرد توی دهن اژداها و هنوز هم هر روز کارش این است که با اژدها بجنگند انهم جدال نابرابر شکایتی ندارد اما پیش خودش فکر می کرد کاش سناریوی بهتری در زندگی نصیبش می شد اما خودش دلیلش را بهتر می دانست شکایتی نداشت................

/ 0 نظر / 64 بازدید