روز نوشت

روز یکشنبه بعد از سالها رفتم امام زاده صالح نذر چند سال قبلم را ادا کردم صبح زود رفتم خلوت بود زیارت کردم دعا کردم سبک شدم یعنی ناراحتیهایم را گذاشتم انجا و امدم بیرون رفتم بازار سبزی فروشها سبزی خورد شده گرفتم خرید کردم و برگشتم ....

دیروز هم پسرکم سرما خورده بود و نرفت مهد کودک اقای همسر هم نرفت سر کار و ماند خانه دیروز کلا همه دور هم بودیم این حالت به جز جمعه ها خیلی کم برای ما اتفاق می افتدد........

/ 0 نظر / 8 بازدید