در برابر تو

در برابر دینوانگیت سکوت می کنم........................لب نم گشایم  و فقط لبخند می زنم

مسخره ات می شوم ............تا بیشتر بخندی......................

کوهها با همند و تنهایند....

ای مهربان تر از من بامن

ایا چه کس تو را از مهربان شدنت با من

مایوس می کند.

/ 0 نظر / 6 بازدید