پابلو نرودا...........

به ارامی اغاز به مردن می کنی

اگر سفر نکنی

 اگر کتابی نخوانی

اگر به اصوات زندگی گوش ندهی

اگر از خودت قدر دانی نکنی

به ارامی اغاز به مردن می کنی

زمانی که خودت را باور نکنی

وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند

اگر روز مرگی را ترک نکنی

اگر رنگهای متفاوت به تن نکنی

یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی

تو به ارامی اغاز به مردن می کنی

اگر از شور و حرارت

از احساسات سرکش

و از چیزهایی که چشمانت را به درخشش وا می دارند

و ضربان قلبت را تندتر می کنند دوری کنی

امروز را اغاز کن

امروز مخاطره کن

نگذار به ارامی بمیری

شادی را فراموش نکن............

/ 1 نظر / 10 بازدید
سمیرا

م «حیّ علی الفّلاح » او خونین بود هم سجده بی سلاح او خونین بود افسوس که چند ساعتی بعد نماز پیشانی ذوالجناح او خونین بود . . .