دوستیهای امروز

دوستی یک زمان باغ گلی بود که از ان عشق و عاطفه می چیدیم و در صندوقچه دلمان می نهادیم ..........اما حالا با این اخلاقهای ضد و نقیض دوستی مشکل است ...مشکلی که نه در حوصله دانش ماست حل این نکته بداین فکر خطا نتوان کرد ........... در نهایت هم باز دوستان همان دوستان قدیمی و صمیمیت هما صمیمیت قدیمی  گاهی ادم گول مهربانی  را می خورد و رویش حساب باز می کند بعد مثل خر می ماند توی ان گل .....بابا ما عطایش را به لقایش بخشیدیم

/ 0 نظر / 8 بازدید