خدایا....

دلیرانه در پی رویاهایت روان شو                         

وبدان که رها نکردن همان رویا ها

زندگیت را ارزشمند می سازد

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
ساحل

سلام نازینیم... نجوای قشنگت را با خدا خوندم و مطمئنم اون نزدیکتر از هر کسی صدایت را میشنوه و حتما بهت کمک می کنه!!!![قلب] بهترین ها رو برایت آرزو دارم رفیق[شوخی]