تحول

مدتهاست که تحول عمیقی را در وجود خودم احساس می کنم من حقیقتا دیگر ادم سه سال پیش نیستم تمام اعتقاداتم  تغییر کرده بعضی چیزها را می توانم با من جدیدم تغییر دهم و بعضی چیزها را نه اما یک چیز را خوب می دانم که ادم هر چه بیشتر بداند اندوهش بیشتر است برای همین است که خودخواهی هایم کم شده است و دردهای اجتماعیم صد چندان

 

/ 1 نظر / 52 بازدید