لایتناهی

روزی که تو بیایی ........

برای همیشه بیایی......

و مهربانی با زیبایی یکسان شود

و ما دوباره برای کبوترهایمان دانه بریزیم

و من ان روز را انتظار می کشم

حتی روزی که دیگر

من نباشم

پ.ن: من دریای لایتانهیم و تمام جهان جز ذرههای شن بر ساحل من نیست....

/ 0 نظر / 10 بازدید