امشب....

امروز گلدونم و گذاشتم دم پنجره که نور بخوره گلدون کوچیکم که عشق کوچیک من با برگای قرمزش. چقدر دلخوشیهام کوچیک و ساده اند تو هم به این جمع ساده بپیوند شهامت عاشق شدن و ماندن را داشته باش مثل من که همیشه شجاعت به پای تو ایستادن داشتم چون باور دارم جز محبس بازوان تو مرا ماوای آرامش بخش دیگری نیست تو هم ازعشق فرارنکن تو که می دونی به غیر از من عشق دیگه ای تو این دنیا نخواهی داشت پس لااقل شجاع باش تا مثل تمام این سالها بهت افتخارکنم.......

دیر کرده ام برای رسیدن به تو به خودم

به زندگی ........

گیر کرده ام میان دو کلام

سلام و خداحافظ

مچاله شده ام.

/ 0 نظر / 5 بازدید