ارامش

کاسه خود را بیش از اندازه پر کنید لبریز می شود 

چاقوی خود را بیش از اندازه تیز کنید کند می شود 

به دنبال پول و راحتی باشید دلتان هرگز ارام نمی گیرد

به دنبال تایید دیگران باشید برده انها خواهید شد

کار خود انجام دهید وسپس رها کنید

این تنها راه ارامش یافتن است.

لائوسته

/ 0 نظر / 7 بازدید