به روی خودت نیار

با خودم فکر می کنم ایا امسال هم بوی عید می اید ؟؟البته که می اید ...امسال عید ساکتی خواهیم داشت عیدی که یک خانواده شسته رفته باید داشته باشد عیدی خالی از خاطرههای بد خالی از مسافرتهای زرق و برق دار خالی از شیرینهای صنعتی ... و از همه مهمتر خالی از معضل عذاب اوری به نام سرطان خالی از پدر البته سعی می کنیم به روی خودمان نیاوریم اما صددرصد مادر سر هفت سین گریه خواهد کرد این را هم به روی خودمان نمی اوریم و سرسری از کنارش می گذریم کلا تمام انچیزهایی را که نمی توانیم عوض کنیم به روی مبارکمان نمی اوریم امسال شیرینی های خانگی که شیرینی پز مخصوص می پزد می خوریم مثل هر سال یک هفت سین مدل جدید می چینیم و تخم مرغ رنگ می کنیم نهایت سعیمان را می کنیم که خوش باشیم پرخوری می کنیم و از لنگ ظهر تا لنگ شب می خوابیم سوار ماشین می شویم و توی خیابانها پرسه می زنیم و اهنگها را با صدای بلند گوش می دهیم و کرکر می خندیم و انقدر ماهواره نگاه می کنیم و خودمان را نهار وشام خانه فامیل می اندازیم که انقدر بخوریم که  بترکیم ....و در اخر شکمهایمان را می مالیم و می گوییم وای مردم از خوشی اما همه اینها دلیل نمی شود که پدر مان را فراموش کرده باشیم و بی خیال مرگش شده باشیم اما به روی خودمان نمی اوریم فقط همین به روی خودمان نمی اوریم و تنها سعی می کنیم به بهترین شکل به زندگیمان ادامه دهیم.

 

/ 2 نظر / 13 بازدید
آنا

روحشان شاد.....و این زندگی ادامه دارد....

روح الله

مرگ واقعی ترین حقیقت عالم است که ما آنرا با سرگرمی می خواهیم از یادببریم به زودی سراغ ماهم میاد.... پس سعی نکنیم حداقل باگناه خودمان راسرگرم کنیم یا حق