روزهای سخت

دوباره روزگار دلتنگی و سختی من و اقای همسر شروع شده دوباره در تنگنای مالی قرار گرفته ایم دوباره دچار فشارهای شدید روحی شده ایم و زندگیمان سخت شده اما عجیب این سختیها ما را به  هم وابسته تر و عشقمان را محکمتر می کند قدر هم را این روزها بیشتر می فهمیم ........... عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد............

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
بلاگ دایر

وبلاگ خود را به فهرست وبلاگ های فارسی اضافه کنید. www.blogdir.ir

دزیره

خدا رو شکر با وجود تمام سختیها باز هم کنار هم و عشق بهم دارید.