ارتباط برقرار کردن با ادمهای جدید مشکل شده زندگی مردم را مبدل به ادمهای پیچیده و چند وجهی کرده دوستی که کلی تحویلش می گیری تا رفت و امد خانوادگی داشته باشی قرار است عصر که از خرید برگشت تماس بگیرد تا شب به اتفاق اقای همسر بروی خانه شان اما هیچ خبری ازش نمی شود حتی زنگ نمی زند بگوید کاری پیش امد نشد و اصلا فکر نمی کند که ما راجبش از این به بعد چگونه فکر خواهیم کرد!!!!!!!!!!!

حتی فکر نمی کند که بعدا چگونه در چشم هم نگاه خواهیم کرد.

 

/ 0 نظر / 16 بازدید