زن پشت پرده

روز نوشته های یک زن امروزی

دختری که تغییر کرد...
ساعت ۸:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۸/٢٥  کلمات کلیدی:

Athing

that you

sincerely blive in

can not be wrong

the best of life

is that which

ever reaches up ward

and strives toward

better things


دختری که تغییر کرد

او از شیشه ای نوشید به نام مرا بنوش

نوشید وقدش بلند شد .

از بشقابی خورد به نام مرا بچش

خورد و قدش کوتاه شد.

او امتحان کرد و تغییر کرد.اما دیگران هرگز چیزی را امتحان نکردند.