زن پشت پرده

روز نوشته های یک زن امروزی

نیمه گمشده من......
ساعت ٦:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٥/٢٤  کلمات کلیدی:

نیمه سفید و مهربان من

هراسی ندارم اگر با تو قدم برمی دارم

به من نگاه کن و مرا به نامم صدا بزن

مرا وحشتی نیست از آمدن با تو

اما تو اعتماد را به من هدیه بده

و دوباره همه داراییمان را به دستهایمان

باز گردان دوستت دارم دوستت دارم

زیرا که این سرنوشت من قرار داده شده


عشق زیر باران ایستادن و با هم خیس شدن نیست

عشق آن است که یک نفر چتر شود و دیگری

هرگز نفهمد چرا خیس نشد