زن پشت پرده

روز نوشته های یک زن امروزی

زندگی...لحظه ها....
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۱٦  کلمات کلیدی:

هر لحظه باریکه ای است باریکه ای که فضا,زمان و مکانی خاص را به خاطر متبادر می سازد.زندگی مجموعه ای ست از این باریکه ها,اغلب دوست دارند که باریکه ها را یک به یک و آرام طی کنند.اما من با پرسشهایی بلند آنها را از سر گذرانده ام و خواهم گذراند.چرا که می خواهم بدانم از پس باریکه ی آخر چه چیزی نهفته است.و تو .......یاد تو باشد که سهم ما از زندگی یکدیگر تعدادی از همین باریکه هاست.همه ی لحظه هایی که با هم بوده ایم و تمام چیزهایی که از یکدیگر آموخته ایم.

قسمت

آتش ,دود ,وخاکستر......

روزی به آتشی در آمدی

دودش به چشم من رفت

وخاکستری که ماند تا همیشه اندوه مال تو

سهمی که برده ایم.


ماندم به انزوای

خویش برهنه میمونی

آویخته از شاخه های

باور هرگز سکوت چنین حصار نبود......