زن پشت پرده

روز نوشته های یک زن امروزی

حس بد......
ساعت ۸:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/٥  کلمات کلیدی:

یه حسی دارم نمی تونم راجبش حرفی بزنم....احساس خستگی شدید.....دوهفته است درد عجیبی آزارم می ده شبها خیلی دیر به خواب می رم و صبحها خیلی زود از خواب می پرم....زندگیم به هم ریخته به این فکرمی کنم که یه حرف ناچیز و یه حرکت ناجور چطور من و اینقدر راحت از درون تخریب کرد من دیوانگی کردم و گرنه یه آدم عاقل از یه سوراخ دو بار گزیده نمی شه.......

ای غنچه خندان چرا خون در دل ما می کنی

خاری به خود می بندی و ما را ز سر وا می کنی             (شهریار)

 

نیامد زسوی تو هم خبری............نداری تو بر حال من نظری............

شکایت برم از تو پیش خدا...........تو را خاطر افتاده با دگری.............