زن پشت پرده

روز نوشته های یک زن امروزی

به بهترین امیدوارباش...............
ساعت ۸:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/۳  کلمات کلیدی:

ناپلئون بناپارت و هلن کلرموید این ادعا هستندکه به قول ناپلون قدرتمند او حتی شش روز خوش هم در زندگی اش نداشته در حالی که هلن کلرنابینا و کرولال از زندگی اظهار رضایت می کرد و می گفت:"زندگانی را بیش از حد تصورم زیبا یافتم"تجربه خوشبختی در نزد انسانها متفاوت است هر کدام خوشبختی را با روشهای مختلف ودرمعنای متفاوت جست و جو می کنند.آلبرت آلیس صاحب نظریه عقلانی و عاطفی -معتقد است آنچه که باعث بروز ناراحتی و احسسات منفی در ما می شود در حقیقت خود مشکل نیست بلکه باورهای غلط ماست که ایجاد مشکل می کنند.اگر می خواهید زندگیتان را تغییر دهید نخست باید افکار را تغییر دهید راز خوشبختی در خوشبینی و داشتن ذهنیت مثبت است چرا که ما همانیم که می اندیشیم...به اعتقادperisروانشناس مکتب گشتالت اگر نمی توانید حوادث  تلخ گذشته را فراموش کنید آن ها را با خیال پردازی به زمان حال بیاورید و دوباره تجربه کنید تا دیدگاهتان درباره آن ها تغییر کند.از نظر دیل کارنگی یکی از مطمئن ترین راهای خوشبختی این است که برای خوشبختی دیگران تلاش کنیم زیرا وقتی باعث خوشحالی دیگران می شویم رضایت آنها به ما سرایت می کند زرتشت می گوید:خدمت به خلق وظیفه نیست نوعی لذت است زیرا به سلامتی وخوشی شما می افزاید.دل خود را از کینه خالی کن تا خوشبختی درآن لانه کند همانند عیسی که وقتی به صلیب کشیده شد همه دشمنانش را بخشید وفرمود:خداوندا آنهاراعفو کن زیرا نمی دانند چه می کنند.شاید ما نتوانیم دشمنانمان را دوست بداریم ولی می توانیم آنها را ببخشیم تا موجب یاد آوری دردهای ما نشوند.می گویند یک مسئله راه حلهای متفاوت ومتعددی دارد اگر از یک راه به نتیجه نرسیدید راه دیگری را برگزینید.اگر برای کسی کاری می کنید توقع تشکر نداشته باشید زیرا سرشت دنیا ناسپاس است سپاسگذار نعمتهای خدا باشید سعدی در روایتی ساده می گوید:به خاطر نداشتن کفش بسیار ناراحت بودم واز خداوند گله و شکایت می کردم تا اینکه در شهری مردی را دیدم که پا نداشت.خجل شدم و دریافتم که ناسپاسی کرده ام و بزرگترین نعمت خدا سلامتی را از یاد برده ام .دیل کارنگی می گوید:باید موهبتهایتان را بشمارید نه محرومیتهایتان را.خود را دست کم نگیرید شما شاهکار خلقت هستید بدانید که به ازای هر عیب و نقص که در وجود شماست هزاران استعداد و امتیاز مثبت دروجود شما قراردارد که تنها بخشی از آنها را کشف کرده اید بودا می گوید:در تنی نحیف می تواند اندیشه ای بزرگ مسکن داشته باشد.....(به همه آنهایی که این روزها با اندکی امید و دلگرمی دل تنگشان باز می شود)


هزگز ریسمان امید را رها مکن.وقتی احساس می کنی که دیگر تحمل نداری,جادوی امید است که به تو نیرو می دهد تا راه را ادامه دهی .اعتماد به نفست را هرگز از دست نده تا آن زمان که باور داری توانایی دلیلی داری که بکوشی...هرگز مهار شاد زیستن خودرا به دست دیگری مده برآن چنگ بزن,آنگاه همواره در اختیارت خواهد بود این ثروت مادی نیست که پیروزی وشکست را رقم می زند پیروزی و شکست در چگونگی احساس ما نهفته است احساس ماست که ژرفای حیات ما را نشان می دهد.روامدار که لحظه های ناخوشایند بر تو چیره شوند صبور باش و ببین که آنها درگذرند.در یاری جستن ازدیگران تردید نداشته باش امروز یا فردا همه ما بدان نیازمندیم.ازعشق مگریز به سوی آن بشتاب چون عشق ژرفترین شادیهاست چشم به راه آنچه که می خواهی نمان بلکه با تمام وجود آن را بجوی و بدان که زندگی درنیمه راه با تو دیدار خواهد کرد.اگر تدبیرها و رویاهایت با تو همسو نشد تو راه را گم نکرده ای هرآینه که چیزی نو از خود و زندگی بیاموزی بدان که پیش رفته ای.و غرور نباید مانع گریستن تو شود با خندیدن و گریستن است که زندگی معنایی کامل می یابد......