زن پشت پرده

روز نوشته های یک زن امروزی

پیامی از خدا......
ساعت ٧:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٩/٢  کلمات کلیدی:

آن گاه که من آسمان و زمین را آفریدم به آنها گفتم وجود داشته باشند و وقتی مرد را آفریدم به شکل آدم و زندگی را در او دمیدم.اما من تو را زن به وجود آوردم من نفس زندگی را به تو که حساس ولطیفی دمیدم.من مرد را در خواب عمیقی فرو بردم و توانستم تو (زن)را با صبرو حوصله و دقت به وجود آورم .مرد در خواب بود به همین دلیل نتوانست در خلقت من دخالت کند.من او را از یک استخوان به وجود آوردم.من دنده های قوی و حساسی را انتخاب کردم که قلب و ریه اش رامحافظت می کند و اورا برای انجام آن چه می خواهد حمایت می کند.من تو را به طور کامل خلق کردم.چشمانت را...آنها را تغییری نده.لب های تو ...چقدر دوست داشتنی است هنگامی که در نیایش از هم جدا می شوند.دستانت...بسیار آرام بخش است برای لمس کردن,آری من ...دستانت را لمس کردم و قلبت را محافظت کردم.از همه آن هایی که زندگی می کنند و نفس می کشند,توبیشتر شبیه منی.این تنها دلیلی است که من تورا اشرف مخلوقات ساخته ام.تو می بینی,تو زن....در من زندگی می کنی.آدم در خنکای روز بامن راه می رفت وهنوز تنها بود. او نمی توانست مرا ببیند یا لمس کند تنها حس می کرد به این دلیل هر آن چیزی که می خواستم آدم با من احساس وتجربه کند در تو به وجودآوردم.تو خاصی چون پرتو منی بنابراین مرد با زن به خوبی رفتار می کند دوستش دارد و به او احترام می گذارد.چرا که او لطیف و حساس است.هر گاه به زن صدمه زند به من صدمه زده و آنچه نسبت به او انجام دهد در حق من انجام داده با تحقیر وشکستن تو مردتنها به قلب خود آسیب می رساند.ای زن در سکوت و آرامش شگفتی ات را نشان بده در عشق به مرد نشان بده که تو مانند یک فرشته او را محافظت می کنی...با عشق.....این پیغام من بود برای شما....