زن پشت پرده

روز نوشته های یک زن امروزی

ای که طوفان در دلم انگیختی ....
ساعت ٧:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۸/٢٩  کلمات کلیدی:

             ای که طوفان دردلم انگیختی           

 تو مرا از نو به عشق آمیختی

ای دو چشمت رنگ دشت سوخته   

  آتشی درجان من افروخته

رخت عشقی بر تن عریان من

بوسه هایت نم نم باران من

باز کن آغوش خود ای هم نفس

بی نیازم کن دگر ازهمه کس

تابگویم راز عشق در گوش تو

حل شوم در گرمی آغوش تو

در حریم بستر سوزان تن

می تپد چون قلب تو بر قلب من

می دود خون دررگ من با شتاب

از تب داغ تنم در التهاب

می فشارد قلب من را اسم تو

می تراود جسم من درجسم تو

گاهی از من عاشقانه یاد کن

تو به یادم بوسه ای بر باد کن

ای که طوفان دردلم انگیختی lovely

تومرا از نو به عشق آمیختی