زن پشت پرده

روز نوشته های یک زن امروزی

عالی ترین اتفاق زندگی......
ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱/٢٦  کلمات کلیدی:

همه چیز از آن لحظه با شکوهی آغاز شد که ترس را به فراموشی سپردم,با تردید وداع کردم و در نهایت آرامش به زندگی لبخند زدم .هیچ اتفاقی تکانم نداد.کسانی بودند که به من گفتند خوش باوری,کسانی آمدند و مرا به انتظاری عبث متهم کردند.کسانی آمدند تا به من بقبولانند رویاها ی من مثل یک خواب به بار نرسیده از دست رفته است,اما من حرف هیچ یک را باور نکردم و تنها یک چیز را باور داشتم.من باورکردم هر چند ظاهر امور مخالف و سخت باشد,اما آن چه در نتیجه مورد نظرم حرف اول و آخر را می زند,باور و اندیشه من است.من هیچ اوضاع سختی راباورنکردم تنها باور من کامیابی بود.و تنها اندیشه ام این بود که موفق می شوم.وقتی چیزی را می خواستم دیگر نگران نرسیدن به آن نبودم,مقصد دردوقدمی من و بسیار نزدیک به من بود,هر چند درواقعیت بسیاردورمی نمود اما من پیشاپیش حس لحظه دریافت آن مواهب را در رویاهایم درک می کردم و حتی آن لحظات را جشن می گرفتم می دانی اگر می خواهی محال ترین اتفاق زندگیت رخ بدهد باور محال بودنش را عوض کن.هر چند ظواهر امور مخالف می نمود من حتی یک گام عقب ننشستم.ایستادم و با اعتقاد قلبی به رویایی که به تحققش ایمان داشتم وفادار ماندم اتفاقات خلاف جهت خواسته ام جریان داشت اما من هیچ کدام را قلباًنپذیرفتم و به آنها مثل رویدادی گذرا نگریستم که این اتفاقات امده اند تا تنها ثبات من را برای درخواست و دریافت رویایم بسنجند.باور کردم وقایع وشرایط تنها وسایلی هستند تا من خود و خواسته قلبی ام را محک بزنم و دریابم چقدر ان را می خواهم وسرانجام بزرگترین معجزه زندگیم اتفاق افتاد عالی ترین اتفاق زندگی........(برای بهترین دوستم ف.ف)


بهار-بیست دات کام   تصاویر زیبا سازی وبلاگ    www.bahar-20.com